AGRIBANK
BIDV
EXIMBANK
Quảng cáo
08.8205551

Điện thoại:
08. 8205551 | 08. 8206198

 
     
 
 
 
 
CÁCH ĐỌC và ĐỔI MÃ SỐ CÁ NHÂN - PIN


A. Cách đọc má PIN:

1. Xé theo đường kẻ trên tờ "Thông báo mã số cá nhân" (chú ý: xé trên liên dành cho khách hàng).

2. PIN gồm 4 số do ngân hàng cấp được in trên liên thứ 3. Số PIN này không phải là số PIN dùng để giao dịch, nên sau khi nhận được thẻ, Quý khách cần phải đổi số PIN tại các máy ATM trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào.

B. Cách đổi PIN
Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ.

1. chọn ngôn ngữ hiển thị tiếng Việt hoặc tiếng Anh

2. Từ bàn phím nhập vào mã PIN do ngân hàng cấp sau đó nhấn OK

 

3. Từ bàn phím nhập vào 04 số bất kì làm mã PIN mới

4. Xác nhận lại mã PIN vừa nhập

Bạn đã đổi mã PIN thành công, nếu không thực hiện giao dịch nào khác xin vui lòng nhấn vào " Hủy bỏ giao dịch" để nhận lại thẻ. Nhận lại thẻ từ khe đọc của máy một cách dứt khoát, tránh nhấn thẻ thẻ sẽ bị nuốt.
 
 
© 2005 SmartAd Company. All Rights Reserved.
Head Office: 61 Nguyễn Phi Khanh - Quận I - Hồ Chí Minh
Tel/Fax: (08)820-5551/ 820-5539
E-mail:
info@smartad.com.vn